ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη εργασία «Μεταφορά εξοπλισμού της κεντρικής βιβλιοθήκης του δήμου Ιλίου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη εργασία «Μεταφορά εξοπλισμού της κεντρικής βιβλιοθήκης του δήμου Ιλίου»

Ο Δήμος Ιλίου πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας «Μεταφορά εξοπλισμού της κεντρικής  βιβλιοθήκης του δήμου Ιλίου» (Κ.Μ. Π189/2021).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση promithies@ilion.gr.

Π18921 ΜΕΛΕΤΗa

Π18921 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣa