324

324

304/2009 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης εισόδου όλων των οχημάτων στην οδό ΠΛΗΘΩΝΟΣ (πεζόδρομος) από τις οδούς ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ και υλοποίησή της με εμπόδια (κολονάκια) a

Λήψη απόφασης απαγόρευσης εισόδου όλων των οχημάτων στην οδό ΠΛΗΘΩΝΟΣ (πεζόδρομος) από τις οδούς ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ και υλοποίησή της με εμπόδια (κολονάκια) ads304.pdf