170/2017 – Έγκριση πίστωσης για την εντομοκτονία σε οικία απόρου προστατευομένου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου

170/2017 – Έγκριση πίστωσης για την εντομοκτονία σε οικία απόρου προστατευομένου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου