480/2017 – 480/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 534,86€ για εξόφληση λογαριασμών κοινοχρήστων δαπανών ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται η Φιλαρμονική του Δήμου

480/2017 – 480/2017 – Έγκριση πίστωσης ποσού 534,86€ για εξόφληση λογαριασμών κοινοχρήστων δαπανών ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται η Φιλαρμονική του Δήμου