069/2018 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2018»

069/2018 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2018»