Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 38766/10-06-20

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 38766/10-06-20

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών έκτακτων και εξαιρετικών αναγκών του Δήμου στον ευαίσθητο τομέα της υγείας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  αρχίζει την 11/06/2020 και λήγει την 15/06/2020.

H αίτηση του υποψηφιού θα αποσταλεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

To email της αίτησης συμμετοχής του υποψήφιου πρέπει να αποσταλεί ως εξής:
• Θέμα: «Αίτηση για πρόσληψη» – «Ονοματεπώνυμο»
• Περιεχόμενο: ΠΡΟΣ Δήμο Ιλίου (Τμήμα Προσωπικού)
Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, με στοιχεία επικοινωνίας
• Επισυναπτόμενα Αρχεία: Αίτηση, Ταυτότητα και Λοιπά Δικαιολογητικά.

Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου (.pdf) και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος (<1ΜB έκαστο).

 

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 38766/10-06-20 – ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗa

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 38766/10-06-20 a

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 38766/10-06-20 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣa