Διαγωνισμοί

22/02/2022 – Προμήθεια διαδραστικών οργάνων σε δομές εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου»,στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΣΔΑ_33 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4691) της Δράσης «Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός-Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης a

Διαβάστε περισσοτερα » a