ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/05/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 04/05/2020

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 4 Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ., σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικράτειας (Β΄850/13.03.2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2020a
2. Λήψη απόφασης για προσχώρηση του Δήμου Ιλίου στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal» (εφεξής «η Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή»)a
3. Μίσθωση οικήματος για στέγαση Σταθμού και Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού του Δήμου Ιλίουa
4. Μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου (Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων)a
5. Μίσθωση οικήματος για στέγαση του Δ΄ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίουa

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥa
7. Έγκριση Α’ & Β’ Φάσης εργασιών της μελέτης με τίτλο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥa

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8. Λήψη απόφασης για καθορισμό διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2020 – 2021a
Ορισμός:
• Ορίων ηλικίας
• Γεωγραφικών ορίων των Σταθμών
• Δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων
• Μορίων
• Μελών επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής και ενστάσεων

Δ. ΓΕΝΙΚΑ
9. Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»a
10. Σύμβαση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την ενίσχυση του Γραφείου Τύπου του Δήμου Ιλίουa
11. Έγκριση πίστωσης ποσού 232.860,18 € έτους 2020 για κάλυψη α) λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και β) της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμουa

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: dsymboulio@ilion.gr ) καθώς επίσης και για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης (12.00 μ.μ – 14.00 μ.μ.)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 04_05_2020 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗa