22 Μαρτίου, 2023

22 Μαρτίου, 2023

Πρακτικό Ανάρτησης Αποτελεσμάτων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 (Ανταποδοτικού Χαρακτήρα) – Ορθή Επανάληψη Απορριπτέοι Πίνακα 102 a

Προβαίνουμε σήμερα την 22/03/2023 στην ορθή επανάληψη του Πίνακα Απορριπτέων της θέσης 102 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, των αποτελεσμάτων υπ’ αριθμ. 91042/09-12-2022 Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 1/2023) για

Ενισχύθηκε σημαντικά από την εθελοντική αιμοδοσία η Δημοτική Τράπεζα Ιλίου a

Τη σημαντική ενίσχυση της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος του Δήμου Ιλίου με 212 μονάδες αίματος απέφερε η επιτυχημένη, διήμερη εθελοντική αιμοδοσία, η οποία πραγματοποιήθηκε, κατόπιν προγραμματισμένων