Ενισχύθηκε σημαντικά από την εθελοντική αιμοδοσία η Δημοτική Τράπεζα Ιλίου

Ενισχύθηκε σημαντικά από την εθελοντική αιμοδοσία η Δημοτική Τράπεζα Ιλίου

Τη σημαντική ενίσχυση της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος του Δήμου Ιλίου με 212 μονάδες αίματος απέφερε η επιτυχημένη, διήμερη εθελοντική αιμοδοσία, η οποία πραγματοποιήθηκε, κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού, στο Δημαρχείο Ιλίου.

Συνολικά, στην αιμοδοσία προσήλθαν 236 άτομα, ενώ συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν με την εγγραφή τους στην εθνική προσπάθεια για προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκου Ζενέτος:

«Το αίμα είναι ένας μοναδικός και πολύτιμος εθνικός πόρος, που δίνεται κυρίως από εθελοντές, δηλαδή από ανθρώπους που αντιλαμβάνονται πόσο ζωτικός παράγοντας είναι για τη σωτηρία χιλιάδων ανθρώπων. Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου, για μια ακόμα φορά, τους εθελοντές αιμοδότες του Ιλίου που, με τη συνέπεια, τη σταθερότητα και τη γενναιοδωρία τους, προσφέρουν αυτό το αναντικατάστατο δώρο στους συνανθρώπους μας».

 

Ενισχύθηκε σημαντικά από την εθελοντική αιμοδοσία η Δημοτική Τράπεζα Ιλίου
Ενισχύθηκε σημαντικά από την εθελοντική αιμοδοσία η Δημοτική Τράπεζα Ιλίου
Ενισχύθηκε σημαντικά από την εθελοντική αιμοδοσία η Δημοτική Τράπεζα Ιλίου
Ενισχύθηκε σημαντικά από την εθελοντική αιμοδοσία η Δημοτική Τράπεζα Ιλίου
Ενισχύθηκε σημαντικά από την εθελοντική αιμοδοσία η Δημοτική Τράπεζα Ιλίου
Ενισχύθηκε σημαντικά από την εθελοντική αιμοδοσία η Δημοτική Τράπεζα Ιλίου
Ενισχύθηκε σημαντικά από την εθελοντική αιμοδοσία η Δημοτική Τράπεζα Ιλίουa

Ενισχύθηκε σημαντικά από την εθελοντική αιμοδοσία η Δημοτική Τράπεζα Ιλίου

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a