221/2024 – έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»

221/2024 – έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»

221/2024 – έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»