115/2024 – Λήψη απόφασης για έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024

115/2024 – Λήψη απόφασης για έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2024