015/2023 – λήψη απόφασης για έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης με επενεργούμενη φάση πεζών (κλήση φάσης), μεταξύ των Ο.Τ. 684 – 685 και 687 στη Λεωφ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (περιοχής Παλατιανής)

015/2023 – λήψη απόφασης για έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης με επενεργούμενη φάση πεζών (κλήση φάσης), μεταξύ των Ο.Τ. 684 – 685 και 687 στη Λεωφ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (περιοχής Παλατιανής)

015/2023 – λήψη απόφασης για έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης με επενεργούμενη φάση πεζών (κλήση φάσης), μεταξύ των Ο.Τ. 684 – 685 και 687 στη Λεωφ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (περιοχής Παλατιανής)