020/2023 – λήψη απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Πρωτεσιλάου από την οδό Αγ. Βαρβάρας έως Αιακού για το έργο «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Πρωτεσιλάου (από Αγ. Βαρβάρας έως Αιακού)»