021/2023 – λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ