024/2023 – τροποποίηση σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ στο Ο.Τ. 1239 (ΧΩΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) επί της οδού ΣΥΡΡΑΚΟΥ 54 περιοχής Μιχελή, βάσει του άρθρου 90 του Ν. 4759/2020

024/2023 – τροποποίηση σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ στο Ο.Τ. 1239 (ΧΩΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) επί της οδού ΣΥΡΡΑΚΟΥ 54 περιοχής Μιχελή, βάσει του άρθρου 90 του Ν. 4759/2020

024/2023 – τροποποίηση σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ στο Ο.Τ. 1239 (ΧΩΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) επί της οδού ΣΥΡΡΑΚΟΥ 54 περιοχής Μιχελή, βάσει του άρθρου 90 του Ν. 4759/2020