Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εισαγωγή στη Στατιστική Επεξεργασία Πληροφοριών με χρήση Excel» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εισαγωγή στη Στατιστική Επεξεργασία Πληροφοριών με χρήση Excel» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ο Δήμος Ιλίου σας καλεί να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα «Εισαγωγή στη Στατιστική Επεξεργασία Πληροφοριών με χρήση Excel» του ΠΑΔΑ.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και απευθύνεται στους ωφελούμενος της Δράσης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Η εγγραφή και η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.voucher.gov.gr/project/view-dypaa, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον εντεταλμένο Σύμβουλο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, υπεύθυνο των Επιτροπών Συνεργασίας Δήμου Ιλίου και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Φώτη Μαρκόπουλο, τηλ. 6944467874.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το σύστημα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: https://www.voucher.gov.gr/a

image

Ανακοίνωση: Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εισαγωγή στη Στατιστική Επεξεργασία Πληροφοριών με χρήση Excel» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικήςa

Τελευταία Νέα