213/2022 – Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης βάσει του ΦΕΚ 364Δ/30-5-2022 άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και επανεπιβολής στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Ιλίου, σε ακίνητο που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 2078 – 2079 επί των οδών ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ιδιοκτησίας ΤΣΕΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθ. 22120/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

213/2022 – Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης βάσει του ΦΕΚ 364Δ/30-5-2022 άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και επανεπιβολής στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Ιλίου, σε ακίνητο που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 2078 – 2079 επί των οδών ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ιδιοκτησίας ΤΣΕΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθ. 22120/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

213/2022 – Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης βάσει του ΦΕΚ 364Δ/30-5-2022 άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και επανεπιβολής στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Ιλίου, σε ακίνητο που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 2078 – 2079 επί των οδών ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ιδιοκτησίας ΤΣΕΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθ. 22120/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών