333/2022 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του Δ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου