Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

23/7/2024 – Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση δομών της διεύθυνσης Πολιτισμού (Δημοτικό Ωδείο) Δήμου Ιλίου a

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Μειοδοτική δημοπρασία με σκοπό τη μίσθωση οικήματος κατάλληλου για την στέγαση  Δομών της Διεύθυνσης Πολιτισμού (Δημοτικό Ωδείο) του Δήμου Ιλίου.   

11/07/2024 – Προμήθεια Δένδρων – Θάμνων – Έτοιμου Χλοοτάπητα – Σπόρου Χλοοτάπητα και Εποχιακών φυτών a

Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάδειξη αναδόχου

02/07/2024 – Υπηρεσίες στελέχωσης, συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας κολυμβητηρίου στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης του Δήμου Ιλίου a

Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάδειξη αναδόχου

01/07/2024 – Παροχή έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανό) για τους μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου a

Εκτίθεται σε δημοπρασία με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάδειξη

28/06/2024 – Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου a

Εκτίθεται σε δημοπρασία με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάδειξη

11/06/2024 – Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών συναφών ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου a

Η Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι :   Εκτίθεται σε δημοπρασία με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

11/06/2024 – Προμήθεια κάδων απορριμμάτων a

Η Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι :   Εκτίθεται σε δημοπρασία με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

13/06/2024 – Συστήματα και Εφαρμογές Έξυπνης Κινητικότητας στο Δήμο Ιλίου» της πράξης «Ευφυή Συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών, στο Δήμο Ιλίου a

Εκτίθεται σε δημοπρασία με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάδειξη