council.meeting.dhkepaka

council.meeting.dhkepaka

Έγκριση πίστωσης ποσού 715,86 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια καπέλων για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, τα οποία συμμετέχουν στα θαλάσσια μπάνια, σε βάρος του Κ.Α. 10.6699.0003 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013 a

ADSDHKEPAKA0942013.pdf