council.meeting.dhkepaka

council.meeting.dhkepaka

Έγκριση διενέργειας, πίστωσης ποσού 45.225,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης, για την εργασία: «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε 3ήμερες εκδρομές, για το έτος 2013», σε βάρος του Κ.Α. 10.6234 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013 a

ADSDHKEPAKA0982013.pdf

Έγκριση πίστωσης ποσού 349.539,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κ.Α.Π.Η. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, έτους 2014» σε βάρος των Κ.Α. που θα προβλεφθούν στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2014 a

ADSDHKEPAKA1042013.pdf

Έγκριση πίστωσης ποσού 73.732,38 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, για την προμήθεια εξοπλισμού για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Ο.Τ. 740, σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0005 του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013 a

ADSDHKEPAKA1082013.pdf