council.meeting.dhkepaka

council.meeting.dhkepaka

Έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των εφαρμογών λογισμικού Q-PRIME/FINANCIALS-Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και STAFF 5-Μισθοδοσία Προσωπικού, σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013 a

ADSDHKEPAKA1182013.pdf

Έγκριση πίστωσης ποσού 9.185,70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6,5%, 13% και 23%, για την “Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, έτους 2013”», σε βάρος του Κ.Α. 10.6631.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013 a

ADSDHKEPAKA1192013.pdf

Έγκριση διενέργειας, πίστωσης ποσού 45.225,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης, για την εργασία: «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε 3ήμερες εκδρομές, για το έτος 2013», σε βάρος του Κ.Α. 10.6234 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013 a

ADSDHKEPAKA0982013.pdf

Έγκριση πίστωσης ποσού 59.882,55 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κ.Α.Π.Η. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, έτους 2014, σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0003 που θα προβλεφθεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2014 a

ADSDHKEPAKA1062013.pdf