council.meeting.dhkepaka

council.meeting.dhkepaka

Έγκριση πίστωσης ποσού 9.185,70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6,5%, 13% και 23%, για την “Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, έτους 2013”», σε βάρος του Κ.Α. 10.6631.0001 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013 a

ADSDHKEPAKA1192013.pdf

Έγκριση πίστωσης ποσού 24.275,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 23%, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης, για την «Προμήθεια ειδών για «Εκδηλώσεις (Μενού) των μελών των Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, για τον εορτασμό της ‘‘Παγκόσμιας Ημέρας της Τρίτης Ηλικίας’’, έτους 2013», σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0007 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013 a

ADSDHKEPAKA1222013.pdf

Έγκριση πίστωσης ποσού 715,86 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια καπέλων για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, τα οποία συμμετέχουν στα θαλάσσια μπάνια, σε βάρος του Κ.Α. 10.6699.0003 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013 a

ADSDHKEPAKA0942013.pdf