council.meeting.dhkepaka

council.meeting.dhkepaka

Ένταξη των Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στη δράση “Εναρμόνιση Oικογενειακής και Eπαγγελματικής Zωής”, εξουσιοδότηση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης” ΔΗ.ΚΕ.Π.ΑΚ.Α. Δήμου Ιλίου, κας Μηλιώνη Παναγιώτας για την υποβολή της αίτησης ένταξης του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. στη δράση αυτή και υπογραφή της σχετικής σύμβασης a

ADSDHKEPAKA0912013.pdf

Έγκριση πίστωσης ποσού 73.732,38 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, για την προμήθεια εξοπλισμού για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Ο.Τ. 740, σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0005 του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013 a

ADSDHKEPAKA1082013.pdf