ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/09/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την  6η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023a

 

Β.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023a

3. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου μέσω αντιτίμου, στα πλαίσια προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023a

4. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 163/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίουa

 

Γ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην οδό Πατρόκλου (από την οδό Πριάμου έως την οδό Μενελάου) και κυκλοφοριακής οργάνωσης των υφιστάμενων πεζοδρόμων του εμπορικού κέντρου του Δήμου Ιλίουa

6. Λήψη απόφασης για έγκριση αμφιδρόμησης τμήματος της οδού Πριάμου, μεταξύ των οδών Κυθήρων και Μελετίου Βασιλείου (Περιοχή Ραδιοφωνίας) και εφαρμογή πρόσθετων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχήa

7. Έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης τμήματος Κοινόχρηστου Χώρου – ιδιοκτησίας ΒΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Κ.Α. 011131 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2206 – Περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa

8. Έγκριση σχεδίου Διαδημοτικής Συνεργασίας για την υποστήριξη της ΥΔΟΜ Δήμου Αιγάλεωa

9. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ (ΑΠΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΩΣ ΑΙΑΚΟΥ)a

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ. Α2/22a

11. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ. Β3/23a

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

12. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

 

Ε. ΔΙΕΘΥΝΘΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

13. Λήψη απόφασης Επικαιροποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για το «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)»a

14. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στην Πρόσκληση με κωδικό αττ 024(Α/Α ΟΠΣ 2406)  με τίτλο «Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας»a

 

ΣΤ.ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

15. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά σωματεία και φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa

 

Ζ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

16. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος, λόγω μη πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος  επί των οδών Αλαμάνας 48 & Γραβιάς στο Δήμο μαςa

  

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

      

 Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/09/2023a