Ανακοινώσεις Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών

Ανακοινώσεις Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών

Σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Ιλίου με Συλλογικό Σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) για εναπόθεση αυτών σε εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, αξιοποίησης και επεξεργασίας a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 16/2022 μελέτη που αφορά στην «Σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Ιλίου με Συλλογικό Σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών,

Προμήθεια εποχιακών φυτών a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 14/2022 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια εποχιακών φυτών» συνολικού προϋπολογισμού 33.787,00€  συμπ. ΦΠΑ 13% και καλεί

Συντήρηση και επισκευή επιβατικών οχημάτων a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 190/2021 μελέτη που αφορά στη «Συντήρηση και επισκευή επιβατικών οχημάτων» συνολικού προϋπολογισμού 17.000,13€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%,

Συλλογή, συσκευασία, και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 01/2022 μελέτη που αφορά στην υπηρεσία «Συλλογή, συσκευασία, και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου»  συνολικού προϋπολογισμού 19.999,91€

Προμήθεια αθλητικού υλικού a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό Π197/2021 μελέτη που αφορά στην Προμήθεια αθλητικού υλικού συνολικού προϋπολογισμού 15.983,60 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%, και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη εργασία «Μεταφορά εξοπλισμού της κεντρικής βιβλιοθήκης του δήμου Ιλίου» a

Ο Δήμος Ιλίου πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας «Μεταφορά εξοπλισμού της κεντρικής  βιβλιοθήκης του δήμου Ιλίου» (Κ.Μ. Π189/2021). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως την

Αγορά – Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 132/2021 μελέτη που αφορά στην «Αγορά – Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού» συνολικού προϋπολογισμού 19.466,76€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διαχείριση μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων, δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 115/2021 μελέτη που αφορά στην υπηρεσία «Συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διαχείριση μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων, δομών της