Ανακοινώσεις Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών

Ανακοινώσεις Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών

Π187/21 – Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό ΚΜ 187/2021 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Ενοικίαση χημικών τουαλετών» ΚΜ: 142/2022 a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό ΚΜ 142/2022 μελέτη που αφορά στην «Ενοικίαση χημικών τουαλετών» συνολικού προϋπολογισμού 4.191,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,

Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων στα Δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 122/2022 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων στα Δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου»

Προμήθεια οικίσκων για αθλητικές εγκαταστάσεις a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 35/2022 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια οικίσκων για αθλητικές εγκαταστάσεις» συνολικού προϋπολογισμού 9.796,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Προμήθεια πλαστικών καρεκλών για την αίθουσα εκδηλώσεων στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό ΚΜ 109/2022 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια πλαστικών καρεκλών για την αίθουσα εκδηλώσεων στο Αθλητικό Κέντρο

Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό ΚΜ 92/2022 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης» συνολικού προϋπολογισμού 25.836,64€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%, και

Π63/22 – Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση θερμοψυκτών δικτύου a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 63/2022 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση θερμοψυκτών δικτύου» συνολικού προϋπολογισμού 2.395,68 € συμπεριλαμβανομένου