Ανακοινώσεις Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών

Ανακοινώσεις Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών

Προμήθεια ασφαλτομίγματος a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 64/2022 μελέτη που αφορά στην Προμήθεια ασφαλτομίγματος συνολικού προϋπολογισμού 17.998,60€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%, και καλεί τους

Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 23/2022 μελέτη που αφορά στην «Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη

Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 52/2022 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου.» συνολικού

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου κεραμικής στο πλαίσιο της πράξης “Βελτίωση –εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμου Ιλίου” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΣΔΑ _11(Α/Α ΟΠΣ:3375)(Α.Π. απόφασης ένταξης 3724/27-08-2020 a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 22/2022 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου κεραμικής στο πλαίσιο της πράξης “Βελτίωση –εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση του

Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων και παρουσιάσεων  εκπαιδευτικού έργου  στο πλαίσιο της πράξης “Βελτίωση –  εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμου Ιλίου” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΣΔΑ _11(Α/Α ΟΠΣ:3375)(Α.Π. απόφασης ένταξης 3724/27-08-2020 a

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την  προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων και παρουσιάσεων  εκπαιδευτικού έργου  στο πλαίσιο της πράξης “Βελτίωση –  εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και

Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών εξοπλισμού αθλητικών χώρων και σχολικών γηπέδων του Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 51/2022 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών εξοπλισμού αθλητικών χώρων και σχολικών γηπέδων του

Συντήρηση γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 38/2022 μελέτη που αφορά στην «Συντήρηση γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα»  συνολικού προϋπολογισμού 14.948,20 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Παροχή υπηρεσιών τηλεφροντίδας σε ωφελούμενους του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 37/2022 μελέτη που αφορά στην   συνολικού προϋπολογισμού  11.375,76€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%, σε βάρος του κ.α.  15.6142.0012,

Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 07/2022 μελέτη που αφορά στην «Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 4.991,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.