Ανακοινώσεις Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών

Ανακοινώσεις Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών

Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό ΚΜ 145/2023 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού

Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 184/2023 μελέτη που αφορά στην Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης συνολικού προϋπολογισμού 5.921,00

Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό ΚΜ 145/2023 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού

Σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Ιλίου με Συλλογικό Σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) για εναπόθεση αυτών σε εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής αξιοποίησης και επεξεργασίας a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 136/2023 μελέτη που αφορά στην υπηρεσία: «Σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Ιλίου