Ανακοινώσεις Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών

Ανακοινώσεις Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών

Προμήθεια συστήματος διαχείρισης επισκεπτών και προμήθεια tablet αξιολόγησης (Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ) για το Δήμο Ιλίου» a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021, για τη με κωδικό 185/2022 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια συστήματος διαχείρισης

Π179/22 – Αναβάθμιση δικτυακής υποδομής a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 179/2022 μελέτη που αφορά στην «Αναβάθμιση δικτυακής υποδομής» συνολικού προϋπολογισμού 24.946,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και

Π187/21 – Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου» (ομάδες 6η -8η -9η και 11η) a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό ΚΜ 187/2021 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ιλίου έτους 2021 (ως προς τις ομάδες 3 και 9) a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό ΚΜ 64/2021 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ιλίου έτους 2021» (ως

Π187/21 – Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό ΚΜ 187/2021 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Ενοικίαση χημικών τουαλετών» ΚΜ: 142/2022 a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό ΚΜ 142/2022 μελέτη που αφορά στην «Ενοικίαση χημικών τουαλετών» συνολικού προϋπολογισμού 4.191,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,

Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων στα Δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 122/2022 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων στα Δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου»