Ανακοινώσεις Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών

Ανακοινώσεις Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών

Μεταφορά σκηνικών θεατρικής ομάδας a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 105/2024 μελέτη που αφορά στην υπηρεσία «Κατασκευή σκηνικών, λοιπές εργασίες, προμήθεια

Προμήθεια έγχρωμου plotter a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 95/2024 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια έγχρωμου plotter»  συνολικού προϋπολογισμού 11.811,00€