Ανακοινώσεις Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών

Ανακοινώσεις Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών

Συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διαχείριση μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων, δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 115/2021 μελέτη που αφορά στην υπηρεσία «Συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διαχείριση μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων, δομών της

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 108/2021 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής» συνολικού προϋπολογισμού 29.187,12€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%, και καλεί

Προμήθεια ειδών νοητικής και σωματικής εκγύμνασης για τον Συμβουλευτικό Σταθμό Άνοιας Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 138/2021 μελέτη που αφορά στην  «Προμήθεια ειδών νοητικής και σωματικής εκγύμνασης για τον Συμβουλευτικό Σταθμό Άνοιας

Παροχή υπηρεσιών τηλεφροντίδας σε ωφελούμενους του Προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι”» a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό   121/2021 μελέτη που αφορά στην  «Παροχή υπηρεσιών τηλεφροντίδας  σε ωφελούμενους του Προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι”» συνολικού

Συμβόλαιο συντήρησης συστημάτων προτεραιότητας a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 95/21 μελέτη που αφορά στην υπηρεσία «Συμβόλαιο συντήρησης συστημάτων προτεραιότητας  συνολικού προϋπολογισμού 2.573,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%,

«Προμήθεια εξοπλισμού (Ρολόγια χρονομέτρησης προσωπικού)» a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 116/2021 μελέτη  συνολικού προϋπολογισμού 1.215,20€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές

Ενοικίαση χημικών τουαλετών a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό ΚΜ 88/2021 μελέτη που αφορά στην  «Ενοικίαση χημικών τουαλετών» συνολικού προϋπολογισμού 3.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και

Προμήθεια φωτιζόμενης κατακόρυφης σήμανσης σε επικίνδυνους κόμβους του Δήμου και πινακίδων – τίτλων για αθλητικές εγκαταστάσεις (2η Ομ.) a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 78/21 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια φωτιζόμενης κατακόρυφης σήμανσης σε επικίνδυνους κόμβους του Δήμου και πινακίδων