Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/03/2022 a

Σας καλούμε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 09/01/2022 (ΕΙΔΙΚΗ) a

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» την 09.01.2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ., σε Ειδική, δια ζώσης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να διεξαχθεί