Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 11/12/2020 – (ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ.) a

Σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 11η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 21.30 μ.μ., σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ