Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

025/2022 – Μετεγκατάσταση περιπτέρου από τον οδό Αγ. Νικολάου 72 & Παραμυθιάς 48, στην οδό Αγ. Νικολάου & Παραμυθιάς (Ο.Τ. 2026α), που περικλείεται από τις οδούς (Αγ. Νικολάου – Ζίτσης – Παραμυθιάς – Ολύνθου), λόγω εργασιών εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ a

Διαβάστε περισσοτερα » a

024/2022 – Μετεγκατάσταση περιπτέρου από τον οδό Αγ. Νικολάου 66, στην οδό Αγ. Νικολάου & Ζίτσης (Ο.Τ. 2026α), που περικλείεται από τις οδούς (Αγ. Νικολάου – Ζίτσης – Παραμυθιάς – Ολύνθου), λόγω εργασιών εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ a

Διαβάστε περισσοτερα » a