ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 27/04/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 27/04/2023

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 27η Απριλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024 – 2027a   – ΔΣ 25042023 – ΘΕΜΑ 1οβa

2. Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023a

3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2023a

4. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίουa

5. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια χυμών, νερών, γλυκών και παρελκόμενων ειδών»a

6. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Υπηρεσία Τεχνικού ελέγχου οχημάτων από ΚΤΕΟ»a

7. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου»a

8. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»a

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»a

10. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του έργου: «Δαπάνη μεταφοράς υποσταθμού της ΔΕΗ στο ΚΗΦΗ»a

11. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου»a

12. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της λειτουργικότητας»a

13. Εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίουa

14. Επιβολή προστίμου δια Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου στους διαφημιστές επί της Λ. Δημοκρατίας 67Α Δήμου Ιλίου για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση

 

Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

15. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά σωματεία και φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων – δραστηριοτήτωνa

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

16. Καθορισμός διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2023 – 2024a

17. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο πρόγραμμα «Προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023-2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτήa

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

   

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 27/4/2023a