Δημοπρασίες

Δημοπρασίες

29/03/2021 – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκτιμώμενης αξίας 567.165,90 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24,0 % ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα

09/03/2021 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/21 a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Εκτιμώμενης αξίας  4.306.451,61 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24,0 % ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα

14/05/2020 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/20 a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/20 Εκτιμώμενης αξίας  60.000,00  Ευρώ (πλέον

17/03/2020 Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους (υφιστάμενους και νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει    συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:   Συντήρηση οριζόντιας […]

28/01/2020 Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας του οδικού δικτύου του Δήμου Ιλίου εργ. Α1/19 a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ   Διακηρύσσει        συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: […]

14/01/2020 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/19 a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ   Διακηρύσσει     συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ […]

07/01/2020 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ   Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:   ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ […]

28/06/2019 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΥ a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει   ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:   ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ […]

03/06/2019 ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει    ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:    ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ […]