Δημοπρασίες

Δημοπρασίες

02/05/2024 – Συντήρηση – Επέκταση – Ενίσχυση Ηλεκτροφωτισμού Οδών και Κοινοχρήστων Χώρων ΕΡΓ. Η1/2024 a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/2024»

20/12/2023 – Διακήρυξη Α΄επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Aνωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) a

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής Διακηρύσσει ότι: Υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 14-11-2023 αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία μίσθωσης

24/08/2023 – Aπομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ   Προκηρύσσει ανοικτή φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του

04/09/2023-Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ιλίου a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

21/04/2023 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ.Β1/23 a

Ο Δήμος Ιλίου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

17/03/2023 – Aπομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ   Προκηρύσσει ανοικτή φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του